Palveluneliö Oy > Omavalvontasuunnitelma

 
 

Omavalvontasuunnitelma


Kun palvelujen tuottaja toimii kahdessa tai useammassa toimipaikassa, on terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan laadittava toiminnan laadun varmistamiseksi palvelujen tuottajan ja sen erillisten toimipaikkojen toiminnan kattava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. 
 

 

Palveluneliö Oy