Omavalvontasuunnitelma


Kun palvelujen tuottaja toimii kahdessa tai useammassa toimipaikassa, on terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan laadittava toiminnan laadun varmistamiseksi palvelujen tuottajan ja sen erillisten toimipaikkojen toiminnan kattava kirjallinen omavalvontasuunnitelma.